Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via de app van SevenButlers. Voornamelijk voor klanten die zich aanmelden op de app.
Seven Butlers is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Seven Butlers houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Seven Butlers verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij je hebt aangemeld op onze app en dit wellicht ook wilt delen met jouw eigen netwerk via sociale media(Facebook en Twitter).
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Aanmelden proces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het aanmelden.
Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van het versturen van e-mails. Zodra wij belangrijke updates en informatie hebben m.b.t Seven Butlers houden wij jou op de hoogte doormiddel van een e-mail. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

2. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen.
De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van sevenbutlers.com (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij zullen je persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij je persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Indien jij je wilt uitschrijven/afmelden, zullen wij alle van jouw opgeslagen gegevens verwijderen. Indien je gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

Delen met derden

Seven Butlers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

Inzage, wijzigen en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of indien nodig te wijzigen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons proces, kan je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot [email protected]

Beveiliging

Seven Butlers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het gevoel hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van het misbruik, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Contactgegevens

Adres : Lange Kleiweg 62 C
2288 GK Rijswijk
Tel: +31630536146
E-mail : [email protected]
Website: www.sevenbutlers.com